הכדור החדש - 5.56 מ"מ במשקל 73 גריין ותרמיל במשקל 12.9 גרם שפותח על יד "תעש מערכות" - מקנה עוצמת אש של מקלע מא"ג ומאפשר ללוחמים לשאת עמם סוג אחד בלבד של תחמושת בשדה הקרב. הכדור, שנמצא בשלב זה בבחינה אצל היחידות המיוחדות, הגיע לשיעור של 100% חדירת לוחיות פלדה בעובי 3.4 מ"מ במרחק של עד 800 מטר. קרדיט ותודה לדיווח ראשוני.