על פי מידע שהועבר על ידי האופוזיציה הסורית באשר לחשיפת התבססות איראן בסוריה התגלה כי הספקת האוהלים שהועברה לסוריה על ידי 'נציבות האו"ם לפליטים' משמשת בפועל את איראן וארגון הטרור חיזבאללה. האוהלים שייעודם המקורי הוא אכלוס פליטים מהלחימה מארח אלפי לוחמי מליציות שיעיות, כאשר אלו עוברים בסמוך לבסיס חיל אויר סורי שהתוקף לפני יומיים (10.2.18). על פי צילומי לווין נחשף כי ליד שדה התעופה שהותקף בשבת האחרונה אשר שימש לאיראן מקום כמפקדה באזור, הוקם על ידי הכוחות גם מאהל שמטרתו כאמור היא אכלוס אלפי לוחמי המליציות המגיעים לסוריה לאימונים, טרם הצבתם במוקדי עימות שונים. מבחינה נוספת של המאהל עולה כי זה מורכב מהסיוע שנשלח על ידי נציבות האו"ם לפליטים (ה- UNHCR) לסוריה, כאשר כאמור אמור לשמש בית ארעי לפליטים סוריים שנותרו ללא כל.