עם העברת החלטת הממשלה באשר להחזרת המסתננים למדינות מוצאן או לחלופין מדינה שלישית, החלה מחאה גדולה וביקורת רבה כנגד החלטה זו. ניתן לראות כי בשבועות מאז ההחלטה פיתחו ארגוני שמאל שיטות שונות על מנת למנוע את ביצועה - כשהם נעזרים בטקטיקות שונות לפנות לקהל הרחב וביניהן ההשוואה האבסורדית של המסתננים לניצולי שואה ומתן מסתור בביתם תחת הקמפיין "אנה פרנק". בעקבות האמור, עולה השאלה מי הם באמת אלו שמוגדרים לכאורה "ניצולים". מבחינת העובדות ניתן לראות כי התנהגותם של המסתננים, ששיבשה את אורח חייהם של תושבי דרום תל אביב והשיתה טרור ופחד, היא אלימה ומסוכנת כלפי חוץ, ואפילו בינם לבין עצמם. האוכלוסיה החיה שם נמנעת מהסתובבות ברחובות בשעות הערב בשל תחושת הסכנה ונשים ישראליות רבות חוששות מתקיפות מיניות ונמנעות מעבר באזורים אלו וממחייה שם. נדמה כי עד כה אחוז הפשיעה עלה משמעותית מאז נוכחותם באזור, כאשר לרוב המסתננים מצויים ברחובות שתויים ואלימים. הנה מקצת מהתיעוד על המציאות האמיתית בדרום תל אביב והפערים בינם לבין ניצולי שואה אמיתיים - כאשר נמלטו על מנת להגן על חייהם לעומת מסתננים שלרוב הם מהגרי עבודה שהורסים ומסכנים את החברה הישראלית. - - - , -