השתכרות משתיית אלכוהול נחשבת פשע חמור בחוקי העולם המוסלמי, וקנסות גבוהים מוטלים על עבירה זו. אדם שיואשם בקיום יחסי מין לא חוקיים ייקנס ב-100 הצלפות, בזמן שאדם שייתפס בשתיית אלכוהול צפוי לקבל קנס של 80 הצלפות. הכל בגלל ששתיית אלכוהול נחשבת פגיעה בכבוד האלוהים. מי שנתפס שותה אלכוהול צפוי לעמוד בפני קבלת 'חאד'. ה'חאד' הוא עונש ספציפי המוגדר בקוראן, כמו: קטיעת יד בגין גניבה, עונש מוות בסיכול אבנים או הצלפות על יחסי מין אסורים והגליה או עונש מוות בגין שוד.המוסלמים צריכים לציית לחוקי הקוראן וכל עבירה הכלולה בו, לרבות שכרות מאלכוהול, גוררת 'חאד'. כיום, פחות משתמשים ב'חאד' כעונש, אך עדיין הם מופיעים בספרי החוק ושופט יכול לגזור לנאשם את העונש על פיהם. וכך היה לנער איראני בן 18 אשר הוענש ב-80 הצלפות ונחבל קשות והצורה איומה כפי שניתן לראות בתמונה.