אבישי עברי פונה אל יוזמי הקמפיין שמעז להשוות בין החזרת מסתננים לא חוקיים אל גבולות מדינותיהם לבין יהודים שנרדפו בשואה ואומר להם את כל האמת בפנים.

מציג בפניהם את המציאות בקצרה על אישורי בית המשפט העליון, בחינות הממשלה השונות לעניין ואפילו על המדיניות של מדינות שונות בעולם המערבי המוציאות מסתננים לא חוקיים אל מחוץ לגבולן.

והכי חשוב אומר להם שאם אנחנו כולנו נאצים ומדינת ישראל ואזרחיה היא הגסטפו היהודי ששולח אנשים אל מותם אז להם כל שנותר להיות הוא – מכחישי שואה.

צפו.