מזעזע. כל אזרח והחוקים שלו.

סיור של משטרת ישראל בעיר לוד, מתקבל בחיבוק חם ובזריקת "ממתקים" לעבר הניידת על ידי אזרחים בעלי תעודות זהות כחולות.

קרדיט ותודה לדיווח ראשוני.